huazai1105

TA最近一年没有新动态哦~更多请查看“发布”和“点评”
 • TA暂时无记录哦~
  1. 周立功EDA实验与实践 32/13564 FPGA/CPLD 2014-03-10
   不过,这本书我买了,就是没有相应的光盘资料,也希望前辈能够分享一下,谢谢啦
  2. 周立功EDA实验与实践 32/13564 FPGA/CPLD 2014-03-10
   不过,这本书我买了,就是没有相应的光盘资料,也希望前辈能够分享一下,谢谢啦
  3. 周立功EDA实验与实践 32/13564 FPGA/CPLD 2014-03-10
   在这里也非常感谢这个网站,工整又不失丰富,专业又有趣味,大家能很方便的在这里学习到知识。谢谢大家,对于我这样的新手和学生真是非常感动。
  4. 周立功EDA实验与实践 32/13564 FPGA/CPLD 2014-03-10
   这个真的很好,正要这个东西。版主实在是有心人,自己有了之后,及时的分享,真的非常可贵,这样大家就会一起进步,越分享,总体就越快,真的感谢您!
  5. QuartusII不能产生POF文件解决办法 13/27128 FPGA/CPLD 2011-10-24
   <P>quartus不能生成pof文件,首先芯片业选择了,下面版主这个步骤也做了,就是不行。我的版本是8.0,30天试用,电脑系统是win7,同样的程序到别人的机子上xp系统就可以。请教各位前辈和高手。</P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 30px; TEXT-INDENT: 2em"><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman ">1 </FONT><FONT face="宋体 ">打开</FONT><FONT face="Times New Roman ">QuartusII。</FONT></FONT><BR><FONT color=#000000><FONT style="FONT-SIZE: 10.5pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 </FONT><FONT face="宋体 "><FONT style="FONT-SIZE: 10.5pt">打开“</FONT></FONT><FONT style="FONT-SIZE: 10.5pt">Assignments/Device</FONT><FONT face="宋体 "><FONT style="FONT-SIZE: 10.5pt">”</FONT></FONT></FONT><BR><FONT color=#000000><FONT face="宋体 "><FONT style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT style="FONT-SIZE: 10.5pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 </FONT><FONT face="宋体 "><FONT style="FONT-SIZE: 10.5pt">点击“</FONT></FONT><FONT style="FONT-SIZE: 10.5pt">Device anf Pin Option/Configuration</FONT><FONT face="宋体 "><FONT style="FONT-SIZE: 10.5pt">”</FONT></FONT></FONT></FONT></FONT><FONT color=#000000><FONT face="宋体 "><FONT style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face="宋体 "><FONT style="FONT-SIZE: 10.5pt"> </P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 30px; TEXT-INDENT: 2em"><FONT face="Times New Roman ">4 </FONT><FONT face="宋体 ">选择“</FONT><FONT face="Times New Roman ">Use Configuration device</FONT><FONT face="宋体 ">”在下拉菜单中选择使用的串行</FONT><FONT face="Times New Roman ">EPCS4</FONT><FONT face="宋体 ">器件(这是我使用的型号)</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 30px; TEXT-INDENT: 2em"><FONT face="Times New Roman ">5 </FONT><FONT face="宋体 ">选择“</FONT><FONT face="Times New Roman ">OK</FONT><FONT face="宋体 ">”完成设置。指定</FONT><FONT face="Times New Roman ">EPCS</FONT><FONT face="宋体 ">后,重新编译,产生了</FONT><FONT face="Times New Roman ">POF</FONT><FONT face="宋体 ">文件。</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 30px; TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 30px; TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 30px; TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 30px; TEXT-INDENT: 2em">辛苦各位!</P></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT>
  6. 必须得先感谢!
  7. 十说电容经典 13/3991 【分立器件】 2010-10-18
   先顶一下!!!多谢!!
  8. 模拟集成电路三本圣经(书及答案) 531/79789 模拟电子 2010-10-18
   呵呵,这么多包,大家都忙着下去了,没时间顶了,呵呵!我来用力顶一个!!!诚心感谢楼主的无私精神!
 • TA暂时无记录哦~
 • TA暂时无记录哦~
 • TA暂时无记录哦~
TA暂时无记录哦~

最近访客

< 1/1 >

统计信息

已有73人来访过

 • 芯币:30
 • 好友:--
 • 主题:--
 • 回复:8
 • 课时:--
 • 资源:--

留言

你需要登录后才可以留言 登录 | 注册


现在还没有留言